O spolku.

Činnost našeho spolku ( v roce založení ještě občanského sdružení ) jsme zahájili v roce 2005.

Impulsem pro náš vznik byl tehdy 7letý Lukášek, který v roce 2005 přišel ne vlastní vinou o obě dolní končetiny při vlakovém neštěstí. Jeho odhodlání a snaha se znovu vrátit do normálního života s těžkým zdravotním handicapem nás motivovala k jeho podpoře. I přes neštěstí, které Lukáše postihlo byl a je i dnes Lukáš neustále usměvavý ( proto název " Veselý vozíček " ) předává energií a vitalitu dalším podobně postiženým. Založili jsme proto občanské sdružení s cílem pomáhat a podporovat nejenom Lukáše, ale i další ať již tělesně, zdravotně, mentálně či jinak handicapované děti a mládež. Rovněž jsme chtěli pomoci i jejich rodinám v jejich nelehkém životě. Zákonem č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník jsme se dnem 1. 1. 2014 stali Spolkem.

Začátky naší činnost byly skromné. Podporovali jsme Lukáše, děti z Prointepa a léčebny Luže - Kušumberk. Pořádali jsme akce zejména pro handicapované děti a mládež. Postupem času jsme začali podporu rozšiřovat na různé věkové vrstvy i seniory. V rámci našich skromných možností jsme začali podporovat další tělesně postižené osoby např. Toníka a Janu z Červeného Kostelce, Vendulku z Pardubic, Ivana z Liberce, Jaroslava z Břeclavi, Jaromíra z Ostravy a další.

Od roku 2014 podporujeme několik hendikepovaných sportovců a sportovních klubů s postiženými sportovci.

Pro podporované a jejich nejbližší ( ale někdy i nejen pro ně ) pořádáme různá setkání, besedy a výlety. Na těchto akcích si předáváme různé poznatky, rady i zkušenosti a hlavně si popovídáme.

Když je třeba, nebojíme se " přidat ruku k dílu "  a uspořádat brigády. Uděláme si čas i na návštěvy, oslavy narozenin či jmenin, výročí, mikuláše, vánoce nebo se zastavit třeba jenom " na kus řeči ".   

Naší snahou je pomáhat nejenom finančně a hmotně, ale v naší činnosti se snažíme také tyto postižené osoby zapojit do běžného života, pomoci jim nalézt práci či nějaké jiné uplatnění, dostat je mezi lidi a pomoci jim žít důstojný život.

Ve své činnosti se snažíme spolupracovat i s jinými spolky, nadacemi, ústavy a institucemi.

Rádi se podělíme o naše zkušenosti, strasti i radosti.

aktuální složení Rady Spolku ( k  21. 05. 2024 )

předseda:   Ing. Miroslav Štěpják       ( otec ZTP  " sporťáka " Lukáše )

místopředseda:   Petr Pavelka

místopředseda:  Miroslav Štěpják ( ml. )