Dokumenty ke stažení

Darovací smlouva a potvrzení o převzetí daru.

Zde si můžete ve dvou různých formátech wordu nebo PDF stáhnou a vyplnit popř. upravit návrh darovací smlouvy.

Při daru ve výši do 1.000,- Kč vystavujeme Potvrzení o převzetí daru

Není nutné aby jste darovací smlouvy zpracovávali Vy. Postačí když nám zašlete potřebné údaje a my smlouvy připravíme a zašleme Vám je k doplnění, kontrole popř. připomínkám. Poté dle vzájemné domluvy smlouvy vytiskneme a zašleme Vám ve dvou ( nebo dle požadavků i ve vice ) originálech poštou k potvrzení.

Darovací smlouvy i Potvrzení o převzetí daru lze zaslat i elektonicky - emailem, standartně ale smlouvy zasíláme v písemné formě poštou.

        ke stažení - Vzor darovací smlouvy ve formátu MS Office Word

ke stažení - Vzor darovací smlouvy ve formátu PDF

Listiny a úřední dokumenty.

Veškeré úřední dokumenty jsou uloženy v listinné podobě ve spolkovém rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod spis. zn. L 5730.  Ke stažení jsou k dispozici na portále JUSTICE.CZ  viz.

konkr. odkaz na náš spolek JUSTICE.CZ