pan Jaroslav Ouhrabka

Bohužel dne 16. července 2021 nás pan Jaroslav navždy opustil. Čest jeho památce.  Vzpomínáme...