Impulsem pro vznik našeho nyní Spolku dříve Občanského sdružení byl 7 letý Lukáš, který v roce 2005 přišel ne vlastní vinou o obě dolní končetiny při vlakovém neštěstí. Jeho odhodlání a snaha se znovu vrátit do normálního života s těžkým zdravotním handicapem nás motivovala k jeho podpoře. Založili jsme proto občanské sdružení s cílem pomáhat a podporovat nejenom Lukáše, ale i další ať již tělesně, zdravotně, mentálně či jinak handicapované děti a mládež.  Rovněž jsme chtěli pomoci i jejich rodinám v jejich nelehkém životě. Zákonem č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník jsme se dnem 1. 1. 2014 stali Spolkem.

 

                  

          

Začátky naší činnost byly skromné. Podporovali jsme Lukáše, děti z Prointepa, léčebny Kušumberk. Pořádali akce zejména pro handicapované děti a mládež. Postupem času jsme začali spolupracovat a posléze v rámci našich skromných možností podporovat další  tělesně postižené osoby Toníka z Červeného Kostelce, Vendulu z Pardubic, Ivana z Liberce, Jaroslava z Hovoran, Jaromíra z Ostravy a další.

Od roku 2014 podporujeme několik hendikepovaných sportovců a sportovních klubů s postiženými sportovci.

 

 

 

Rozšířili jsme také podporu na seniory. Pomáhame jim např. s dopravou k lékaři, s úklidem, doprovázíme na jednání a pod. Pořádáme pro ně různá setkání, besedy a výlety. Tyto akce jsou pro všechny ať již děti, seniory tak i pro jejich rodiny. Předáváme si poznatky, rady i zkušenosti.

Naší snahou je pomáhat nejenom finančně a hmotně, ale v naší činnosti se snažíme také tyto postižené osoby co nejvíce zapojit do běžného života, pomoci jim nalézt práci či nějaké jiné uplatnění, dostat je mezi lidi a pomoci jim žít důstojný život.

 

Ve své činnosti se snažíme spolupracovat i s jinými spolky, ústavy a institucemi. 

Rádi se podělíme o naše zkušenosti, strasti i radosti.  

Všem Vám předem děkujeme za projevenou podporu a pomoc.

 

předseda spolku    Ing. Miroslav Štěpják

 

bankovní spojení 

   č.ú.:   2700425631 / 2010

 Fio Banka a.s. pob. Hradec Králové

( var. symbol uveďte Vaše tel. číslo, popř. IČO nebo DIČ )

 

Veškerou korespondenci adresujte prosím pouze na

uvedenou adresu nebo jméno do

Hradce Králové   !!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Spolek Veselý vozíček

Mandysova 1300

500 12 Hradec Králové

 

Prosíme dopisy adresujte výlučně na uvedené jméno nebo na Spolek.

V Třesovicích je pouze úředně sídlo Spolku. 

Nově přidané

 

 

 

 

 

23.4 2016

Videa a fotky ZTP Lukáše z lyžování na monoski

kliknutím na obr. se spustí video

 

 

 

25. 3. 2016

 

Fotky

Lukášovi stránky

www.sportak-luky.webnode.cz/